Suritt, als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker van deze website, informeert u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (RGPD) en Organieke Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), waarvoor u de volgende verwerkingsinformatie krijgt:

DOEL VAN DE BEHANDELING: Het uitvoeren van statistische studies over webbezoeken, het verzenden van kennisgevingen, marketingbeheer en kennis van de navigatie van gebruikers op het web.

RECHTSGRONDSLAG VAN DE PROCEDURE: Toestemming van de belanghebbende.

BEWARING VAN GEGEVENS: Sommige van de op deze website gebruikte cookies slaan uw gegevens op terwijl u de sessie open houdt. Anderzijds worden de gegevens die door cookies van derden worden verzameld, maximaal twee jaar bewaard. De gebruiker kan echter overgaan tot het verwijderen van de informatie wanneer hij/zij dit gepast acht en zoals eerder in dit beleid is uitgelegd (afhankelijk van de browser).

RECIPIENTEN. MEDEDELING VAN GEGEVENS: De gegevens worden niet aan derden medegedeeld, tenzij zulks wettelijk verplicht is. Hoewel sommige cookies toebehoren aan toepassingen en derde partijen. In dat geval wordt het privacybeleid van elk van deze derden vermeld.

RECHTEN TEN AANZIEN VAN DE GEBRUIKER: Recht om toestemming op elk moment in te trekken. Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, alsmede recht op beperking van of verzet tegen de verwerking ervan. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) indien u van mening bent dat de behandeling niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

CONTACTGEGEVENS OM UW RECHTEN UIT TE OEFENEN:

U kunt een brief sturen naar het e-mailadres dat u destijds hebt opgegeven op info@suritt.com of per post en een kopie van uw identiteitskaart
naar het volgende adres: Neo White SLU Calle Qujote 13 Bajo, Elda (03600) España


Suritt wil u erop wijzen dat onze website cookies gebruikt om het surfen van gebruikers te analyseren. Cookies zijn bestanden die worden geïnstalleerd op de computer van waaruit u onze website bezoekt voor de doeleinden die op deze pagina worden beschreven. De toepassingen die wij gebruiken voor het verkrijgen en analyseren van surfgegevens zijn:

Eigen cookies

Wij gebruiken twee soorten cookies om u in staat te stellen suritt.com correct te navigeren en, onder andere, om hen in staat te stellen informatie over uw navigatie op te slaan en op te halen:

Technische cookies: Wij gebruiken een soort cookie die de basiswerking van het web mogelijk maakt en die essentieel zijn om het verkeer en de datacommunicatie te regelen, de sessie te identificeren, de elementen waaruit een bestelling bestaat te onthouden, het aankoopproces te doorlopen, enz. Het PHPSESSID-cookie dat u in uw browserinstellingen kunt zien, is een technisch cookie.

Analyse- en personalisatiecookies: Wij gebruiken cookies die ons in staat stellen terugkerende gebruikers te identificeren om hun gebruik van de website te analyseren en hun ervaring te personaliseren. Het uid-cookie dat u in uw browserinstellingen kunt zien, is een analyse- en personalisatiecookie.

Cookies van derden

Analyse cookies:

Google Analytics: is de toepassing die wij gebruiken om gebruiksstatistieken van suritt.com te verkrijgen en te analyseren. In overeenstemming met zijn políprivacybeleid mag Google deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te verbeteren en om diensten aan andere bedrijven aan te bieden. Google Analytics slaat GEEN namen, achternamen, e-mailadressen of postadressen op. Het soort informatie dat wordt opgeslagen, omvat taal, locatie (stadsniveau), frequentie en herhaling van bezoeken, tijdstip van bezoek, browser en besturingssysteem, herkomst van het bezoek, enz. Bij suritt.com gebruiken we deze informatie om onze website voortdurend te verbeteren. De cookies __utma, __utmb, __utmc en __utmz die u in uw browserinstellingen kunt zien, zijn van Google Analytics. De aanbieder van deze cookie is Google.

New Relic. Via de cookies van New Relic kunnen wij onze servers en de snelheid van onze pagina's controleren, maar ook kijken naar de responstijden van databases, php en externe diensten.

Advertentiecookies:

Google Adwords is de tool van Google waarmee u advertenties kunt publiceren op uw zoekmachine. Google Adwords-cookies stellen ons in staat het succes van onze reclamecampagnes te meten, door het aantal verkopen te berekenen dat door elke campagne wordt gegenereerd. Het __ar_v4-cookie dat u in uw browserinstellingen kunt zien, is van Google Adwords. Het bedrijf dat deze cookie levert is Google.

Google Shopping Review is een tool van Google waarmee u productbeoordelingen kunt toevoegen die worden weergegeven met een beoordelingssysteem van 1 tot 5 sterren en een telling van het totale aantal beoordelingen.

Google Dynamic Remarketing is het hulpmiddel waarmee u advertenties op het Google display netwerk kunt tonen aan bezoekers van onze website. De aanbieder van deze cookie is Google.

Facebook. Via Facebook-cookies kunnen wij advertenties publiceren en de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes op Facebook-gebruikers meten, door het aantal verkopen te berekenen dat door elke campagne wordt gegenereerd. Het bedrijf dat deze cookies aanbiedt is Facebook

Deze toepassingen zijn ontwikkeld door derden, die ons publieksanalyses en reclamediensten leveren. Deze bedrijven kunnen deze gegevens gebruiken om hun eigen diensten te verbeteren en om diensten te verlenen aan andere bedrijven. Over deze andere toepassingen kunt u meer te weten komen via de vermelde links.

Deze instrumenten ontlenen geen gegevens aan de namen of voornamen van gebruikers of het postadres van waaruit zij verbinding maken. De informatie die zij verkrijgen heeft bijvoorbeeld betrekking op het aantal bezochte pagina's, de taal, het sociale netwerk waarin ons nieuws wordt gepubliceerd, de stad waartoe het IP-adres van waaruit de gebruikers toegang hebben, het aantal gebruikers dat ons bezoekt, de frequentie en de herhaling van de bezoeken, het tijdstip van het bezoek, de browser die zij gebruiken, de operator of het type terminal van waaruit het bezoek wordt gebracht, de producten en de meest bezochte categorieën.

Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren, nieuwe behoeften op te sporen en te beoordelen welke verbeteringen moeten worden aangebracht om de gebruikers die ons bezoeken een betere dienstverlening te bieden. Het toestaan, kennen, blokkeren of verwijderen van cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd, kan worden gedaan door de browseropties die op uw computer zijn geïnstalleerd te configureren. U kunt bijvoorbeeld informatie vinden over hoe u dat moet doen in het geval dat als browser wordt gebruikt:

- U kunt hier meer te weten komen over de Firefox-browser:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

- U kunt hier meer te weten komen over de Chrome-browser:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

- U kunt hier meer te weten komen over de Internet Explorer browser:

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Meer informatie over de Safari-browser vindt u hier:

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

- U kunt hier meer te weten komen over de Opera browser:

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Aanvaarding van dit beleid

Als u suritt.com verder bezoekt, gaan wij ervan uit dat u dit cookiebeleid aanvaardt.